ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"

โรงแรมซิตี้พาร์ค เข้าร่วมโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"ราคาเริ่มต้นที่ 1,100 บาท แต่จ่ายเพียง 660 บาท เท่านั้น