ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ภาค 3

 

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค3

โครงการ "ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของ

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค นครราชสีมา