ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

งานแต่งคุณ ภัทราพร & อนุวัตร

วันที่ 4 มีนาคม 2560 พิธีฉลองมงคนสมรสคุณ ภัทราพรและคุณอนุวัตรที่โรงแรมซิตี้พาร์ค ห้องแกรนด์บอลรูม