ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

โครงการโรงอาหารสะอาดปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี

พิธีเปิดการอบรมและศึกษาดูงานพร้อมมอบป้ายรับรองโรงอาหารมาตรฐาน จัดโดย สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครนครราชสีมา