ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

ธนาคารทหารไทย อบม SME

ธนาคารทหารไทย จัดอบรมสัมมนา เรื่อง "ทางด่วนสินเชื่อ SME กับ TMB" ในวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 13.00 น. ณ ห้องซิตี้พาร์ค A โรงแรมซิตี้พาร์ค