ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

บริษัท 7 seasproshop จัดสัมมนา

บริษัท 7 seasproshop จัดสัมมนา ในวันที่ 9 - 10  ตุลาคม 2553 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ ห้องซิตี้พาร์ค B โรงแรมซิตี้พาร์ค