ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

สำนักการศึกษา เทศบาลนคร นครราชสีมา

สำนักการศึกษา เทศบาลนคร นครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จากสำนักงานรองรับมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที 18 - 19 กันยายน 2553 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ห้อง ซิตี้พาร์ค A โรงแรมซิตี้พาร์ค