ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

บริษัท อีซีบาย จำกัด จัดอบรมการให้สินเชื่อ

บริษัท อีซีบาย จำกัด จัดอบรมการให้สินเชื่อ ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553ณ ห้อง VIP 1  ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค