ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครราชสีมา

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นครราชสีมา อบรมพัฒนาศักยภาพ สถานประกอบการ ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้ทิ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553 เวลา 08.00 - 13.00 น. ณ โรงแรมซิตี้พาร์ค