ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

สำนักงานการศึกษา เทศบาลนคร นครราชสีมา

สำนักงาน การศึกษา เทศบาลนคร นครราชสีมา  จัดอบรมโครงการจัดทำผลงานทางวิชาการ และ การเผยแพร์ผลงาน เพื่อรับการประเมินวิทยฐานะ สำหรับพนักงานครูเทศบาล และ บุคคลากรทางการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2553 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง ซิตี้พาร์คแกรนด์ โรงแรมซิตี้พาร์ค