ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครราชสีมา

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข นครราชสีมา ประชุมผู้แทนสมาชิก และ ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2553 วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2553 ณ ห้องซิตี้พาร์คแกรนด์บอลรูล โรงแรมซิตี้พาร์ค