ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงแรม ซิตี้ พาร์ค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดอบรม

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องซฺตี้พาร์คแกรนด์ โรงแรมซิตี้พาร์ค